ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ 500g


  • ទឹកឃ្មុំផលិតដោយស្នាដៃនារីខ្មែរ
  • សូមបងប្អូនជួយគាំទ្រនៅផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នា
  • ការចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិពិតៗ
  • បច្ចេកទេសមកពីប្រទេសជប៉ុន។

$ 20.00

Vendor Information

  • Store Name: Prumden Store
  • Vendor: Prumden Store
  • No ratings found yet!