, , ,

ប្រេងស្លឹកក្រូចសេីចសុទ្ធ Pure Essential Oil – Kaffir lime Leaf (10ml)


ប្រេងស្លឹកក្រូចសើចសុទ្ធ ជាប្រេងដែលចំរាញ់តាមវិធីសាស្រ្តចំហុយស្លឹកក្រូចសើចស្រស់ ដោយមិនប្រើសារធាតុគីមីបន្ថែម ដើម្បីប្រមូលយកតំណក់ប្រេង។

វាជាគ្រឿងសំអាត ព្រមទាំងបំបាត់ក្លិនជាលក្ខណះធម្មជាតិ។វាត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការបង្កើតសេចក្តីជឿជាក់ បង្កើនអារម្មណ៏ បង្កើនការចងចាំ បំបាត់ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ភាពតានតឹង។

+ អត្ថប្រយោជន៏

– ការពារ និង ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង​ការបង្ករោគ

– ជួយបញ្ចុះសំពាធឈាម

– បំបាត់ភាពតានតឹង និង ការថប់អារម្មណ៏

– ជំនួយការរំលាយអាហារ

– បំបាត់ក្លិនជាលក្ខណះធម្មជាតិ

– បង្កើនសុខភាពមាត់។

$ 9.00

Vendor Information

  • Store Name: BESTNAT
  • Vendor: BESTNAT
  • No ratings found yet!