,

ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក Fro -0110

GANG SAN

 • Free 7 filters replacements ប្តូរតម្រងទឹក 7 ដងមិនគិតប្រាក់
 • Certificate from Institut Pasteur វិញ្ញាបនប័ត្រពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
 • Warranty (ការធានា):
  • Free Setup មិនគិតប្រាក់
  • Free Monthly Cleaning មិនគិតប្រាក់សម្រាប់ការសម្អាតប្រចាំខែ
  • Free Repairing Service មិនគិតប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មជួសជុល
  • Free Spare Part មិនគិតប្រាក់សម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់
 • Filter Function (តួនាទីតម្រង):
  • Sediment កករ
  • Smell ក្លិន
  • Chemical មេរោគ បាក់តេរី
  • Mineral សារធាតុរ៉ែ
 • Dimension (WxDxH) ទំហំ: 350x170x416mm

$ 785.00

This machine has three filters 1) Sediment 2) Pre-Carbon 3) Post-Carbon

ម៉ាស៊ីននេះមានចម្រោះចំនួន 3 1) Sediment 2) Pre-Carbon 3) Post-Carbon

 

 

 

brands

GANG SAN

Vendor Information

 • Store Name: GANG SAN
 • Vendor: GANG SAN
 • No ratings found yet!