ស្រា Carpano Dry Vermouth 1L


ស្រាក្រហម ឬស្រាសរ ផ្សំពីស្មៅឱសថ ប្រទេសអុីតាលី 1 l
Vermouth, Italy (1L)
苦艾酒,意大利(1000千升)

$ 15.00

Vendor Information

  • Store Name: AUS KHMER
  • Vendor: Aus Khmer
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close