,

ប្រដាប់បង្កាត់ភ្លើង 10ដុំ BBQ FIRE STARTERS 10 pieces


  • អត្ថប្រយោជន៍៖ ឆេះបានយូររហូតដល់២៥នាទី​ មិនប៉ះពាល់សុខភាព មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយ
  • សារធាតុផ្សំ៖ កម្ទេចត្រលោកដូង និង​ទៀន
  • ចំណាំ៖ ហាមដាក់ចោលហាលក្តៅ ឬ កន្លែងក្តៅ

  • Advantages: Burn up to 25 minutes, No health effects, aroma
  • Ingredient: Coconut and candles
  • Note: Do not set aside hot or humid areas

$ 0.90

Vendor Information

  • Store Name: Khmer Green Charcoal
  • Vendor: ChhengTay Vorn
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close