-25%
,

ចេកឆាបធម្មជាតិ Banana Chip Natural 100g

Availability:

5 in stock


ចេកឆាបរបស់ kfn food ដែលជាផលិតរបស់ខ្មែរពិតៗ ស្នាដៃកូនខ្មែរ
»ផលិតចេញពីចេកពងមាន់ធម្មជាតិសុទ្ធ
»ការផលិតមានស្ដង់ដារអនាម័យខ្ពស់
»មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់

The banana of kfn food, a true Khmer product
»Made from pure natural banana
»Manufacturing has high hygiene standards
»Delicious taste

$ 0.75 $ 1.00

5 in stock

Vendor Information

  • Store Name: KFN Food
  • Vendor: KFN Food
  • No ratings found yet!
No product has been found!