,

(Buy One Free One) ដំណាប់ល្មើរ Date fruit 1kg


ផលិតផលប្រទេសអេហ្ស៊ីប Egypt product.
សារប្រយោជន៍ផ្លែល្មើរ
១) ចៀសផុតពីការទល់លាមក
២) ឆ្អឹងរឹងមុំា និងឆ្អឹងមានសុខភាពល្អ
៣) ព្យាបាលជំងឺពោះវៀន
៤) ការពារការខ្វះឈាម ឬ ការពារការស្លេកស្លាំង
A 100g serving of the fruit.
 • Fiber – 6.7 grams. 27% RDA.
 • Potassium – 696 milligrams. 20% RDA.
 • Copper – 0.4 milligrams. 18% RDA.
 • Manganese – 0.3 milligrams. 15% RDA.
 • Magnesium – 54 milligrams. 14% RDA.
 • Vitamin B6 – 0.2 milligrams. 12% RDA.

$ 6.00

ទិញមួយ ថែមមួយ Buy One get One Free. Available Full Month of June 2020.

អ្នកនឹងទទួលបានទំនិញថែមរបស់អ្នកនៅពេលដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក  Your will receive your free item(s) during shipping.

សារប្រយោជន៍ផ្លែល្មើរ
១) ចៀសផុតពីការទល់លាមក
ផ្លែល្មើជាថ្នាំបញ្ចុះលាមក បើសិនលោកអ្នកមានបញ្ហាទល់លាមក។ អ្នកអាចញុំាផ្លែល្មើរស្រស់ ឬ ផ្លែល្មើរគ្រៀម ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពជាងនេះទៀតគឺត្រាំផ្លែល្មើរនៅក្នុងទឹកពេញមួយយប់។ លុះព្រឹកឡើងអ្នកគួរញុំាផ្លែល្មើរដែលបានត្រាំនោះ ព្រោះ ផ្លែល្មើរសំបូរដោយសារធាតុសរសៃ ដែលជួយដល់ចលនារបស់ពោះវៀន។
២) ឆ្អឹងរឹងមុំា និងឆ្អឹងមានសុខភាពល្អ
ផ្លែល្មើរសំបូរដោយសារធាតុរ៉ែដែលជួយឱ្យឆ្អឹងរឹងមុំា និង ប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗ ដូចជាជំងឺពុកឆ្អឹងជាដើម។ សារធាតុដែលមានក្នុងផ្លែល្មើរមានផ្ទុកទៅដោយ សារធាតុ សឺលីនៀម(Selinium) ម៉ុងហ្គាលណែស (Manganese) ម៉ាញ៉េស្យូម និងទង់ទែង សារធាតុទាំងនេះជួយដល់សុខភាពឆ្អឹងឱ្យរឹងមុំា ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានអាយុច្រើនហើយមានសុខភាពឆ្អឹងចុះខ្សោយ។
៣) ព្យាបាលជំងឺពោះវៀន
ផ្លែល្មើរមានសារធាតុនីកូទីនដែលអាចព្យាបាលដល់បញ្ហាពោះវៀនជាច្រើន។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវញុំាផ្លែល្មើរ ដើម្បីឱ្យសារពាង្គកាយអាចប្រឆំាងនឹងរោគផ្សេងៗ ក្រៅពីជាតិនីកូទីន ផ្លែល្មើរមាន សារធាតុសរសៃរលាយ និង សារធាតុសរសៃមិនរលាយ អាចជួយព្យាបាលបញ្ហារំលាយអាហារ ចំណែកឯអាមីណូអាស៊ីតមាននៅក្នុងផ្លែល្មើរជួយជំរុញ និងពន្លឺនការរំលាយអាហារ ហើយក៏ធ្វើឱ្យរាងកាយស្រូបយកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើន។
៤) ការពារការខ្វះឈាម ឬ ការពារការស្លេកស្លាំង
ផ្លែល្មើរមានជាតិដែកខ្ពស់ ដែលអាចជួយដល់មនុស្សដែលមានភាពស្លេកស្លាំង ឬ មនុស្សដែលកង្វះឈាមក្នុងរាងកាយ។
គ្មានប្រតិកម្មនឹងជាតិណាមួយ
ផ្លែល្មើរមានស្ពានធ័រសរីរាង្គ មានប្រយោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រតិកម្មតាមរដូវកាលណាមួយកើតឡើង។ ការសិក្សាមួយដែលបានអនុវត្តតាមប្រកាសនៅឆ្នាំ២០០២ ស្ពានធ័រសរីរាង្គមានផលវិជ្ជមានចំពោះមនុស្សដែលមានរោគប្រតិកម្មទៅតាមរដូវកាល។
ផ្លែល្មើរមានជាតិស្ករពីធម្មជាតិ ដូចជា ហ្វ្រាកតូស(Fructose) សូក្រូស(Sucrose) និង ជាតិក្លូយកូស(ក្លូយកូស)។
ផ្លែល្មើរ ប្រហែលមិនមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនដូចផ្លែឈើផ្សេងទៀតទេ ប៉ុន្តែផ្លែល្មើរមានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពថែមទាំងមានឱជារសផងដែរ។

A Summary of Dates Health Benefits: Dates are Great for:

 • Weight loss
 • Relieving constipation, supporting regular bowel movements
 • Promoting heart health, reducing heart disease risk
 • Diarrhea
 • Iron-deficiency anemia
 • Reducing blood pressure
 • Impotence
 • Promoting respiratory and digestive health
 • Pregnancy deliveries
 • Hemorrhoid prevention
 • Chronic conditions such as arthritis
 • Reducing colitis risk
 • Preventing colon cancer

Read more: https://naturalsociety.com/health-benefits-of-dates-7-reasons-eat-date-fruit/#ixzz6RCH2AySS

Vendor Information

No product has been found!