,

អង្ករសម្រូបផ្កាម្លិះ Jasmine Brown Rice (25kg)

ស្តេចអង្ករ King Rice

អង្ករសុខភាព អ្នកទឹកនោមផ្អែមអាចពិសារបាន រសជាតិច្រុបៗដូចពោត សំបូរជីវជាតិ និងវីតាមីនចំរុះ
Healthy rice, diabetes persons can consume this rice variety. More nutrients and Vitamin.

$ 37.50

brands

ស្តេចអង្ករ King Rice

Vendor Information

  • Store Name: King Rice
  • Vendor: King Rice
  • No ratings found yet!