,

អង្ករផ្កាម្លិះលេខ១ Jasmine Rice (25kg)


ប្រភេទអង្ករផ្កាម្លិះលេខ១ ស្ដង់ដានាំចេញ ដែលមានកម្រិតបាក់តិចបំផុត។ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ក្លិនក្រអូបឈ្ងុយ។

Jasmine Rice No. 1, Export standard, Delicious and sweet aroma.

$ 26.00

Vendor Information