-16%
, , ,

សាប៊ូកក់សក់ Klen-ANTI Dandruff Hair Shampoo

ក្លិន Klen

ចំណុះ 320ml ក្នុងមួយដប 320 ml per bottle
12​ ដប ក្នុងមួយកេះ 12 bottles per box

ជួយថែរក្សាសុខភាពសក់ និងស្បែកក្បាល អាចកម្ចាត់អង្គែ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ធ្វើឲ្យ
សក់ស្រស់ស្អាត និងរឹងមាំ ផ្តល់ភាពត្រជាក់ពី សារធាតុ Menthol ដើម្បីកាត់បន្ថយការរលាក ស្បែកក្បាល និងស្រស់ស្រាយ។ ផ្សំពី៖ Micro-ZPT, Menthol, Angelica

$ 3.00$ 30.12

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information