-16%
,

សាប៊ូកក់សក់សម្រាប់សក់ខូច Klen-Damage Hair Shampoo

ក្លិន Klen

ចំណុះ 320ml ក្នុងមួយដប 320 ml per bottle

12​ ដប ក្នុងមួយកេះ 12 bottles per box

ជួយថែរក្សាសុខភាពសក់ និងស្បែកក្បាល បង្កើតនូវសារជាតិចិញ្ចឹម និងវីតាមីន មិនឲ្យសក់ជ្រុះ និងបែកចុង ភ្លឺទន់រលោង ពង្រឹងគល់សក់ និងផ្តល់សំណើម។ ផ្សំពី៖ ប្រេងJojoba ផ្កាChamomile និងUAC។​

$ 3.00$ 30.12

Clear
ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information