នំបញ្ចុក LyHong Rice Vermicelli 300g


សសៃនំបញ្ចុកស្វិតឆ្ងាញ់ អនាម័យ ងាយចម្អិន គ្រាន់តែស្រុះក្នុងទឹកក្តៅរយៈពេល15នាទី រួចលាងជាមួយទឹកត្រជាក់ជាការស្រេច។

មួយកេះមាន60កញ្ចប់ មួយកញ្ចប់ទម្ងន់300g

$ 1.50

SHOPPING CART

close