,

អង្ករផ្កាខ្ញីថ្មី New Ginger Rice (25kg)

ស្តេចអង្ករ King Rice

ពូជស្រូវធ្ងន់ មានគុណភាពល្អ ក្លិនក្រអូបប្រហើរ បាយទន់ល្មម មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ពិសារ និយមសំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន និងសំរាប់បាយឆា។

The good quality rice variety, aromatic, soft and moderate cooked rice, delicious, good for restaurants and fried rice.

$ 16.25

brands

ស្តេចអង្ករ King Rice

Vendor Information

  • Store Name: King Rice
  • Vendor: King Rice
  • No ratings found yet!

You may also like…