,

អង្ករផ្កាម្លិះពិសេស Special Premium Jasmine Rice (25kg)

ស្តេចអង្ករ King Rice

ពូជស្រូវក្រអូបមានគុណភាពខ្ពស់ គ្រាប់ថ្លាវែង ក្លិនក្រអូបប្រហើរ បាយទន់ល្មួត មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសារ កំរិតបាក់ត្រឹម5%ប៉ុណ្ណោះ៕
High quality fragrant rice, long seed, aromatic scent, soft rice, delicate taste. Only 5% seed broken.

$ 23.75

brands

ស្តេចអង្ករ King Rice

Vendor Information

  • Store Name: King Rice
  • Vendor: King Rice
  • No ratings found yet!