-49%
, ,

ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ Star Sacha Inchi Oil 100% 250ml


ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ​ ជាអាហារឱសថ

Star Sacha Inchi Oil is medicinal food

មួយដបមានចំនុះ​ 250 មីលីលិត្រ

One bottle contains 250 ml

មួយកេះមាន 48 ដប

One box contains 48 bottles

From $ 35.00

Clear
ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

Vendor Information

  • Store Name: Suosdei Cambodia Association
  • Vendor: Song Seng
  • No ratings found yet!

You may also like…

SHOPPING CART

close