ទឹកផ្លែឈើស្រស់ Tipco Fruit Juice 110ml

Availability:

Out of stock


Tipco is a 100% veggie and fruit juice rich in vitamins and minerals. Combining the benefits and freshness of vegetables and fruits, Tipco juices are perfect to boost your energy and vitality.

ទឹកផ្លែឈើស្រស់ Tipco គឺជាទឹកផ្លែឈើស្រស់និងផ្លែឈើ ១០០% ដែលសំបូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែ។ ទាំងអត្ថប្រយោជន៍ និងភាពស្រស់នៃបន្លែនិងផ្លែឈើ ទឹកផ្លែឈើ Tipco គឺល្អឥតខ្ចោះដើម្បីជំរុញថាមពលនិងភាពរឹងមាំរបស់អ្នក។

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 0.88

Out of stock

Vendor Information

  • Store Name: Tipco
  • Vendor: Tipco
  • No ratings found yet!

    SHOPPING CART

    close