ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក Water Purifier G-900S

GANG SAN

 • Free 8 filters replacements ប្តូរតម្រងទឹក ៨ ដងមិនគិតប្រាក់
 • Certificate from Institut Pasteur វិញ្ញាបនប័ត្រពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
 • Warranty (ការធានា):
  • Free Setup មិនគិតប្រាក់
  • Free Monthly Cleaning មិនគិតប្រាក់សម្រាប់ការសម្អាតប្រចាំខែ
  • Free Repairing Service មិនគិតប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មជួសជុល
  • Free Spare Part មិនគិតប្រាក់សម្រាប់គ្រឿងបន្លស់
 • Filter Function (តួនាទីតម្រង):
  • Sediment កករ
  • Smell ក្លិន
  • Chemical មេរោគ បាក់តេរី
  • Mineral សារធាតុរ៉ែ
 • Dimension (WxDxH) ទំហំ: 260x500x510mm
 • Cold Tank ចំណុះទឹកត្រជាក់ : 3L
 • Hot Tank ចំណុះទឹកក្តៅ: 1.25L
 • CPC ថាមពលទឹកត្រជាក់: 100w
 • HPC ថាមពលទឹកក្តៅ: 300w

$ 490.00

 

brands

GANG SAN

Vendor Information

 • Store Name: GANG SAN
 • Vendor: Gang San
 • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close